110 lat Szkoły Podstawowej

110 lat  SP Krostoszowice

 

W  2011 roku Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka obchodziła jubileusz 110 ? lecia istnienia. W  ramach obchodów jubileuszowych ? cała nasza społeczność odwiedziła Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie pod  Jego pomnikiem jeszcze w czerwcu 2011 roku. W ramach jubileuszu w naszej szkole pojawiły się też gazetki korytarzowe i konkursy czytelnicze i wystawy zdjęć absolwentów szkół.

 

Obchody właściwe jubileuszu miały miejsce 22 grudnia 2011. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyła w jubileuszowej koncelebrowanej mszy świętej w krostoszowickim kościele pw. św.  Jana Nepomucena. Potem miała miejsce uroczysta akademia. Jej  rozpoczęcie i powitanie gości zainicjował  pan dyrektor szkoły,  Pan Zbigniew Wojaczek. Przywitał między innymi: Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku ? panią Marię Lipińską, zastępcę Wójta Gminy Godów, pana Tomasza Kasperka, sekretarza Gminy, panią Brygidę Dobisz, przewodniczącego Rady Gminy, pana Antoniego Tomasa, dyrektorów szkół podstawowych w obrębie Gminy, panie: Mariolę Moczałę, Jolantę Uherek, Gabrielę Kłosek, Marię Papierok i Barbarę Brzezińską.

 

Dyrektor szkoły krótko opowiedział o historii placówki , wspominając i wręczając kwiaty najstarszej dyrektorce szkoły, pani Oldze Mendrek i najstarszej absolwentce, pani Jadwidze Wypiór. Dyrektor w swoim przemówieniu wspomniał również m.in.o tym, że ?na  sukces i popularność szkoły pracowały całe pokolenia nauczycieli i pracowników szkoły. Zdarzało się, że tę szkołę kończył ojciec, mama,syn, wnuk. I chociaż w ciągu ponad wiek istnienia jej wygląd się zmienił, była ona świadkiem i uczestnikiem wielu zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. Jednak wciąż istnieje i spełnia swoją funkcję edukacyjną i wychowawczą na najwyższym poziomie?.

 

Potem konferansjer, pani Dorota Banko, zaprosiła wszystkich na część artystyczną, czyli występy dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły odśpiewali piosenkę ? 110 lat minęło?, specjalnie ułożoną na melodię znanego hitu serialowego: '40  - lat minęło', mającą wprowadzić widzów w nastrój wspomnień.

 

Następnie najmłodsi - przedszkolacy przypomnieli gościom, jak wyglądała nasza szkoła ponad 100 lat temu, kiedy jeszcze nauka odbywała się w salach starego budynku. Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Krostoszowicach służyła wtedy dzieciom z Krostoszowic, Podbucza i Turzy siedmioma oddziałami. Dzieciaczki ubrane w śląskie stroje śpiewały śląskie pieśni ludowe, m.in. ?Rechtorów?.

 

Konferansjer przybliżył gościom czasy powojenne. Zdewastowaną szkołę odbudowali, zarówno obecna na sali Pani Olga Mendrek, jak i jej mąż ówczesny kierownik szkoły Pan Franciszek Mendrek. Wkład w odbudowę i rozwój szkoły miała też cała lokalna społeczność.

 

Kolejne występy dzieci poświęcone były tematycznie   patronowi naszej szkoły Gustawowi Morcinkowi, pisarzowi związanemu ze Śląskiem, kopalniami, górnictwem, a więc i  ze społecznością Krostoszowic. Klasa I wyrecytowała wiersz o Krostoszowicach i Morcinku, klasa IV przedstawiła w dzieciństwo patrona naszej placówki, zaś III przybliżyła twórczość Morcinka inscenizacją baśni o utopcach.

 

Kolejny występ ? tym razem klasy II ? miał na celu wspomnieć, że po wielu latach intensywnego rozwoju i rozbudowy  nasza szkoła doczekała się sali gimnastycznej w 1996 roku. Dzięki niej nasi uczniowie i nauczyciele mogą profesjonalnie dbać o rozwój fizyczny dzieci. Dzieci przedstawiły wesołe układy sportowo ? taneczne.

 

Konferansjer zaznaczył, że współcześnie szkoła łączy śląskie tradycje i nowoczesne wzorce nauki i wychowania, korzystając ze wszelkich dostępnych środków związanych  z przynależnością  do Unii Europejskiej, co przybliżyła ?Godka przy szkubaniu ? Europassy? w wykonaniu uczniów klasy V.

 

W tańcu zaprezentowała się również drużyna zuchowa. Całość pierwszej części akademii zamknął taniec przedszkolaków, który rozbawił gości do łez, gdyż maluchy wykonały układ z laptopami i telefonami komórkowymi (zabawkami), udowadniając, że nowocześni są nauczyciele stosując wiele metod i innowacji technicznych, lecz i tak nie dorównują uczniom.

 

W dalszej części programu artystycznego konferansjer go prowadzący, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój szkoły, kolejne jubileusze i sukcesy, współpracę ze szkolną społecznością i instytucjami wspomagającymi, w duchu przedświątecznych przygotowań  zaprosiła gości na Jasełka szkolne przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Weroniki Adamczyk. Uczniowie klas V i VI przedstawili w wzruszający sposób tragiczne okoliczności narodzin Jezusa, wcielając się w rolę biblijnych postaci ? Józefa, Marii, trzech króli, pastuszków, a także szalejącego Heroda i jego dworu. Chór złożony z aniołków ? dziewcząt przebranych w swe komunijne sukienki dopełniał całą historię, przeplatając ją śpiewem kolęd i pastorałek.

 

Po uroczystościach miał miejsce skromny poczęstunek .

 

GALERIA ZDJĘĆ:


 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail