Eksperci programowania

 

„Eksperci programowania”


W marcu, w naszej gminie odbywały się intensywne szkolenia w ramach programu „Eksperci programowania” który odbywał się pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas.

Wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki, w tym także nauczycielki z naszej szkoły, poszerzało swoją wiedzę i doskonaliło swoje umiejętności z zakresu programowania oraz kształtowania u uczniów tzw. myślenia komputacyjnego.

Szkolenie obejmowało cykl 45 godzin zajęć z trenerem, następnie przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą ponad 30 godzin zajęć z uczniami zgłoszonymi do udziału w projekcie. Zajęcia te dotyczyć będą programowania w programie Scratch jr., pracy z matą edukacyjną oraz programowania z zestawami klocków Lego WeDo 2.0, a część zajęć będzie transmitowana do centrali projektu za pomocą kamery internetowej.

Podczas intensywnych szkoleń teoretycznych i praktycznych pomiędzy kilkoma placówkami biorącymi udział w projekcie w ramach grupy 12 R czyli SP Krostoszowice, SP Skrbeńsko ZS Skrzyszów,  nawiązała się nić współpracy i wspólny pomysł na utworzenie partnerskiej sieci „ekspertów programowania”, w ramach której nauczyciele będą dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podczas przeprowadzonych zajęć.

Sieć ma także służyć opracowaniu i wdrożeniu w przyszłości cyklu innowacyjnych zajęć z zakresu mechatroniki w szkołach podstawowych będących jej członkami oraz zorganizowania wspólnego spotkania  - pikniku, podczas którego uczestnicy projektu będę mogli się spotkać i wspólnie „pobawić” w programowanie.

Mamy nadzieję, ze wszystkie działania zarówno objęte projektem, jak i te podjęte z inicjatywy nauczycieli zrzeszonych w sieci „ekspertów programowania”  będą z korzyścią dla uczniów i  posłużą rozwojowi ich kompetencji informatycznych.

 

Galeria zdjęć: 

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail