Odwiedziny wychowanków świetlicy w przedszkolu

 

Odwiedziny wychowanków świetlicy szkolnej w przedszkolu


W obecnym roku szkolnym, uczniowie świetlicy Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach odwiedzali naszych najmłodszych podopiecznych z krótkimi występami artystycznymi. Wychowankowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przygotowywali wraz z opiekunem program inscenizacji, a w nim prezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne, przed zgromadzoną publicznością naszej szkoły. W ramach współpracy z paniami wychowawczyniami grup przedszkolnych, odwiedziliśmy kilkakrotnie naszych przedszkolaków. W październiku byliśmy z wizytą z okazji pasowania na przedszkolaka, podczas której dzieci uroczyście ślubowały być dobrym i dzielnym przedszkolakiem, dbać o dobre imię swojej grupy, a zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcy. Uczniowie świetlicy nadali swoim kolegom order Wzorowego Przedszkolaka. W grudniu przygotowaliśmy „Mikołajkowe odwiedziny u przedszkolaków”, gdzie wspólnie śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy życzenia oraz wręczyliśmy własnoręcznie wykonane drobne upominki. Następne odwiedziny miały miejsce w marcu, podczas których wychowankowie świetlicy szkolnej przybliżyli tematykę nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Przedszkolaki zapoznały się z tradycjami, jakie towarzyszą tym świętom oraz otrzymały zrobione przez uczniów kolorowe pisanki. Ostatnie odwiedziny miały miejsce końcem maja, podczas których świetlica szkolna wystąpiła z krótką inscenizacją „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Przygotowana prezentacja miała na celu propagowanie zachowań proekologicznych. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy I wysłuchali listu od „Przyrody”, rozwiązywali zagadki obrazkowe, dowiedzieli się jak dbać o zieleń oraz poznali sympatycznego Chochlika, w którego rolę wcielił się uczeń z klasy III. Na koniec zgromadzona publiczność złożyła przysięgę „Małego pomocnika przyrody” i otrzymała specjalne ordery.

Dzięki naszym wizytom u przedszkolaków, uczniowie mieli możliwość dzielenia się swoją wiedzą oraz umiejętnościami artystycznymi z młodszymi kolegami i koleżankami naszej społeczności szkolnej.

 

Marta Giemza

Galeria zdjęć: 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail