Ubezpieczenie

 

Informacja dla rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych na temat ubezpieczenia NNW

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach oraz Rada Rodziców informują, iż polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów zawarta na rok szkolny 2017/2018 wygasa z dniem 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r. Szkoła nie będzie zawierała polisy zbiorowej NNW dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Ubezpieczenie NNW uczniów jest dobrowolne i może zostać zawarte z woli rodziców u dowolnego ubezpieczyciela. Wyjątek stanowią wyjazdy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

  

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail