Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
Badania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Badania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Najczęściej stawianym przez rodziców pytaniem jest jak zgłosić dziecko/ucznia do poradni?.  Od kilku lat tylko rodzice lub opiekunowie prawni mogą dziecko na takie badania zgłosić osobiście oraz odebrać opinię w poradni. Od woli rodziców zależy również czy wyniki tych badań w formie pisemnej opinii udostępnią szkole czy też zechcą je zataić. Mają do tego pełne prawo. Jednak w wielu przypadkach szkoła  zasugeruje  rodzicom potrzebę takich badań, ponieważ oni sami często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dziecko ma jakieś znaczące problemy szkolne, które potrzeba zdiagnozować, by pomóc.

Dobrze by również było, żeby rodzice mieli na tyle zaufania do nauczycieli, aby nie obawiać się prezentacji wyników badań ich dziecka w szkole. Każdego nauczyciela obowiązuje, bowiem tajemnica zawodowa. Dodatkowo, każdy nauczyciel pracujący z dzieckiem posiadającym opinię, jest zobowiązany uwzględnić zalecenia zawarte w opinii dotyczące dostosowania odpowiednich form i metod do pracy z dzieckiem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż okres szkoły podstawowej jest najważniejszy, jeśli chodzi o korekcję czy kompensację braków w umiejętnościach edukacyjnych dzieci.

Czasami rodzice obawiają się, że dziecko z orzeczoną dysleksją czy dysortografią nie będzie nad sobą pracować, będzie się rozgrzeszać ze wszystkiego. Lecz poradnia nie wydaje takiej opinii pochopnie, nie wydaje takiej opinii uczniom nieznającym podstawowych zasad pisowni czy po prostu o ogromnych zaniedbaniach w nauce ortografii.  Dziecko ze stwierdzoną dysleksją również jest zobowiązane do pracy nad ortografią.

Dzieci z orzeczoną dysleksją to dzieci przynajmniej w dobrej normie intelektualnej, a nierzadko bardzo inteligentne, więc istnieje możliwość wyuczenia się ortografii, wyćwiczenia jej w lepszym stopniu, niż udaje się to uczniom ogólnie słabym, nieambitnym, nie przykładającym wagi do ortografii, nie czytającym książek. Ale wyćwiczona ortografia może ?nawalić? w warunkach szczególnego stresu, który może towarzyszyć np. wypracowaniu maturalnemu. I wtedy opinia o dysleksji zdobyta na podstawie wcześniejszych badań może się  przydać. Sama świadomość posiadania takiej opinii może też obniżyć napięcie emocjonalne ucznia, a tym samym przyczynić się do lepszej jakości jego wypracowania. Dziecko dyslektyczne, które skoncentruje się na ortografii podczas wypracowania, może nie skoncentrować się na temacie, a temat przez to straci.

  

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail