Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
Historia szkoly

Historia Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach


Budowę szkoły w Krostoszowicach rozpoczęto w 1898r. W 1901 roku po raz pierwszy dzieci z Krostoszowic rozpoczęły naukę w jej murach. Od momentu powstania do 1922 roku była miejscem intensywnej germanizacji jej uczniów.

3 lipca 1922r. nastąpiło przejęcie Śląska przez władze polskie. Stare piastowskie ziemie wróciły do macierzy. Szkoła zaczęła właściwie służyć tutejszym mieszkańcom. Była to Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Krostoszowicach. Obwód szkolny obejmował cały teren Krostoszowic, część Podbucza i małe turskie enklawy. Były trzy klasy, siedem oddziałów, nauka łączona, odbywająca się w dwóch salach lekcyjnych. Było również mieszkanie kierownika szkoły i pokoje dla nauczycieli na pięterku.

W okresie od 1922 do 1939 pozostali w pamięci dwaj kierownicy: Lupa, który odszedł później do Skrzyszowa i Dobek uczący aż do 1939 roku. Trzy nauczycielki Sabina Heldówna, Rakoczanka i Jankiewiczówna - mieszkały w szkole. Nauczycielami w okresie międzywojennym byli : Michna Szwarc, Gromnica, Miozga i A. Niedoba. Rok szkolny zaczynano i kończono nabożeństwem w skrzyszowskim kościele. W święta państwowe odbywały się akademie, pochody, capstrzyki. Festyny szkolne z okazji 3 Maja urządzane były na sąsiedniej łące, ówczesnego wójta wsi, Józefa Folwarcznego. Nauka nie była trudna. Nosiło się do szkoły zeszyty, czytankę i książkę rachunkową.

Szkolna sielanka na cichej wsi została brutalnie przerwana wojną 1939 roku. Nikt z ówczesnych nauczycieli nie wrócił już do tej szkoły, a wielu uczniów pozostało na obcej ziemi. W czasie długotrwałych działań frontowych na tutejszym terenie, od marca do maja w 1945r. Szkoła została zdewastowana. Swoją dalszą działalność rozpoczęła w 1946r. Pierwszym nauczycielem po wojnie i kierownikiem szkoły został Karol Jóźwikiewicz. W roku szkolnym 1947/1948 dekretem Władz Oświatowych w Rybniku z dnia 26.08.1947r. kierownictwo szkoły objął Franciszek Mendrek, zaś jego żona Olga Mendrek została nauczycielką.

Doprowadzenie szkoły do normalnego funkcjonowania wymagało heroicznej pracy ze strony wspomnianych małżonków. W tym okresie obserwujemy stały wzrost poziomu nauczania oraz wzbogacenie form pracy pozalekcyjnej i kulturalnej. Stary budynek szkoły nie potrafił pomieścić wszystkich uczniów dlatego ówczesny kierownik szkoły F. Mendrek zwrócił się do władz o jej rozbudowę. Wysiłkiem całej lokalnej społeczności nowa szkoła została oddana do użytku 13 listopada 1966r. Kolejnymi kierownikami i dyrektorami szkoły byli : Olga Mendrek, Ryszard Sitek, Alina Czaja i Maria Kulak. Dzięki staraniom mieszkańców Krostoszowic, pani Mari Kulak, pani wójt Ireny Stokowy oraz przewodniczącego Rady Gminy Ludwika Piechaczka oddana do użytku 22.12.1992r. salę gimnastyczną, która służy nie tylko uczniom z Krostoszowic, ale i innym szkołom Gminy Godów.

Po wprowadzeniu reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 przed szkołą postawiono zupełnie nowe jakościowo zadanie. Szkoła musi stawać się miejscem interesującej zarówno dla uczniów jak i nauczycieli autentycznej pracy twórczej. Musi więc sama umieć przekształcać się, rozwijać i szukać jakościowo nowych rozwiązań.

Obecnie nasza placówka jest 6-klasową szkołą podstawową z dwoma prężnie działającymi oddziałami przedszkolnymi, czynnymi w godzinach od  7.00  do 16.00. W szkole działa stołówka. Dzieci korzystają z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicy szkolnej, działającej codziennie do godziny 15.00.


W roku 2016/2017 kadrę naszej szkoły stanowią:

pani Marzena Sitko ? dyrektor szkoły

pani Aleksandra Strączek ? wicedyrektor.

Nauczyciele edukacji przedszkolnej to panie:

Dominika Grzesiek, Katarzyna Babisz, Karolina Łokaj, Natalia Ślęczek

Nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej są panie:

Dominika Sikora, Jolanta Czaja, Aleksandra Strączek.

Nauczyciele przedmiotowcy to:

Celina Grieger ? Brodowska ? język polski, plastyka, muzyka

Magdalena Dziaćko ? język angielski

Zbigniew Sosnecki  - matematyka, historia, zajęcia komputerowe

Radosława Adamczyk  - przyroda, wychowanie fizyczne

Weronika Adamczyk ? matematyka, katecheza

Dariusz Wierzgoń  - katecheza

x Rajmund Żurek ? katecheza

Logopedą w szkole jest pani Agnieszka Kurdziel, a pedagogiem szkolnym pani Anna Kozielska - Garus.

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail