RODO

 

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Dyrektor, który reprezentuje SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. GUSTAWA MORCINKA w KROSTOSZOWICACH, ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice, tel. 32 472 60 67, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;

b) wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

 

 


 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail