Ja też chcę być przedszkolakiem

 

Od sierpnia 2013 roku w szkole realizowany jest projekt dla przedszkolaków pod nazwą "Ja też chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".


W ramach projektu powstał nowy oddział przedszkolny dla 17 dzieci w wieku 3-4 lat "Krasnoludki".

Oddział ten funkcjonuje od godziny 8:00 do 13:00 (w ramach projektu).

Podczas realizacji projektu zakupione niezbędne wyposażenie sali zajęciowej w meble oraz zabawki.

Całkowita wartość projektu to: 94 950,00 zł

Poziom dofinansowanie: 85 %

Projekt realizowany w okresie: 1 sierpnia 2013 r - 31 lipca 2014 .

Pośrednio udział w projekcie będą mieli również rodzice dzieci w postaci zajęć z psychologiem, podczas których rodzice dowiedzą się jak przygotować swoje pociechy do dalszej edukacji w szkole.

 

Głównym celem projektu jest :
Zwiększenie liczby dzieci z terenu gminy korzystających z edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego (16 w tym 11K i 5M) dla dzieci w wieku 3-4 w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 roku.


Pośredniki celami projektu są:

1. zwiększenie dostępności usług dla dzieci w wieku 3-4 lat

2. zwiększenie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesie funkcjonalności bazy edukacyjnej

3. wzrost umiejętności społecznych dzieci

4. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W ZAKŁADCE PRZEDSZKOLE-KRASNOLUDKI

 

Serdecznie zapraszamy do czytania relacji z funkcjonowania przedszkola

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail