Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach


Mój Europass kluczem do sukcesu

 

"MÓJ EUROPASS KLUCZEM DO SUKCESU"

 

W ogłoszonym konkursie w ramach działania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urząd Gminy Godów pozyskał fundusze na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnym. Projekt realizowany będzie w trakcie roku szkolnego 2010/2011 oraz 2011/2012.

Łączna wartość projektu: 1 350 086,22 złotych.

Wartość dofinansowania: 85 % środki Unii Europejskiej, 15 % budżet państwa.

Projekt realizowany w okresie: 1 września 2010 r - 31 sierpnia 2012 r

 

Głównym celem projektu było:

zwiększenie szans edukacyjnych 800 uczniów oraz zapewnienie im równego startu w przyszłość poprzez wzrost jakości i skuteczności nauczania przy pomocy metody ?WebQuest?. Projekt ukierunkowany jest na rozwój kompetencji kluczowych, wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych oraz zapobieganiu patologii.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 1. wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach;
 2. wdrożenie metody WebQuest;
 3. przygotowanie co najmniej 400 uczniów do kształtowania swojej kariery przy użyciu Europassu;
 4. objęcie co najmniej 300 uczniów ze specjalnymi potrzebami dodatkowymi zajęciami wyrównawczo-kompensacyjnych oraz doradztwem psychologiczno-pedagogicznym ;
 5. wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze względu na zagrożenie narkomanią.

Łącznie w ciągu dwóch edycji  w Naszej szkole projektem zostało objętych 98 uczniów z klas I - VI, którzy uczęszczali na:

 • zajęcia kształcące kompetencje kluczowe, przy pomocy metody WebQuest (łącznie 48 uczniów),
 • dodatkowe zajęcia z matematyki (łącznie 8 uczniów),
 • dodatkowe zajęcia z języka polskiego (łącznie 8 uczniów),
 • zajęcia z elementami artoterapii (łącznie 16 uczniów),
 • zajęcia pedagogiczne (łącznie 18 uczniów).

Szkoła w ramach projektu została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj. zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej, rzutnika oraz laptopa. Dla każdych zajęć zostały dostarczone różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Dodatkowo na zajęcia kształcących kompetencje kluczowe, zakupiono programy multimedialne.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I Etap: Przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do wdrożenia Europassu i metody WebQuest. (wrzesień - grudzień 2010 oraz 2011)

II Etap: Przeprowadzenie zajęć (styczeń - maj 2011 oraz 2012 ).

III Etap: Konkurs ?Mój Europass kluczem do sukcesuu? oraz Festiwal Nauki (maj czerwiec 2011 oraz 2012).

 • Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w szkołach, gdzie wyłonionych zostanie po 3 uczniów z każdego poziomu nauczania (dla każdego laureata mp3)
 • Drugi etap będzie miał charakter rywalizacji międzyszkolnej, gdzie zaplanowano nagrody dla zdobywców: 1 miejsce (kamery cyfrowe), 2 miejsce (aparaty fotograficzne), oraz 3 miejsce (odtwarzacze DVD).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www. europass.godow.pl

 

Laureaci I edycji projektu

 

Poziom szkolny

 

I poziom nauczania klasy I-III

I miejsce ? Nikola Folwarczny

II miejsce ? Piotr Jokiel

III miejsce ? Jagna Kaczmarczyk

 

II poziom nauczania ? klasa IV-VI

I miejsce ? Karolina Szkatuła

II miejsce ? Natalia Matuszczyk

III miejsce ? Julia Kolarczyk

 

Poziom międzyszkolny

 

I poziom nauczania klasy I-III

II miejsce - Nikola Folwarczny

 

II poziom nauczania ? klasa IV-VI

I miejsce - Karolina Szkatuła

 

 

Laureaci II edycji projektu

 

Poziom szkolny

 

I poziom nauczania klasy I-III

I miejsce ? Karolina Gąsior

II miejsce ? Miłosz Grabowski

III miejsce ? Wiktoria Czaplak

 

II poziom nauczania ? klasa IV-VI

I miejsce ? Kamil Mędrala

II miejsce ? Jagoda Grabowska

III miejsce ? Paweł Zając

 

Zajęcia w ramach projektu dobiegły końca.

Dziękujemy uczestnikom za udział.


 


Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail