Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
Owoce i warzywa w szkole

?Owoce i warzywa w szkole?

 

Kolejny rok w naszej szkole  realizowany jest europejski program "Owoce w szkole?. Program został wdrożony jako jedno  z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych  w Białej Księdze KE  ?Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością? skierowanej do Parlamentu Europejskiego i Rady. Program ?Owoce w szkole? ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które-jak wykazują badania-będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia.

 

Cele programu:

-to trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców  i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe ,

-podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania- wszczególności dzieci- oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne.

 

Realizacja tych celów ma skutecznie przeciwdziałać:

-wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dieci w wieku szkolnym,

-wzrostowi zachorowań  na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą między innymi z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,

W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:

-świeże owoce

-świeże warzywa

-soki owocowe, warzywne lub warzywno-owocowe

 

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje porcję składającą się z jednego produktu owocowego i  jednego produktu warzywnego. Przy wyborze produktów starano się  zapewnić jak największy udział świeżych owoców i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość i zdrowotność produktów oraz ich różnorodność. W ramach programu dzieciom udostępniane są owoce i  warzywa  przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte , dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie zwierają dodatku tłuszczu, soli, cukru  ani  substancji słodzących.

Dzieci uczestniczące w programie otrzymują owoce i warzywa nieodpłatnie!

 

Efektywność programu ?Owoce w szkole? i  skuteczne jego oddziaływanie na dzieci, a w szczególności  na zmianę ich nawyków żywieniowych, mają zapewnić realizowane w ramach programu działania towarzyszące  o charakterze edukacyjnym.


Od momentu przystąpienia do programu w  naszej szkole przeprowadzono już kilkanaście takich zajęć w klasach I-III, które miały na celu  poszerzyć wiedzę uczniów  na temat wykorzystania w żywieniu owoców i warzyw oraz utrwalić zdrowe nawyki żywieniowe. Na takich zajęciach dzieci dowiadywały się, że na ich prawidłowy rozwój  i sprawność intelektualną oraz  fizyczną,  ogromny wpływ ma sposób odżywiania. Informacje te przekazywali im nauczyciele, zaproszono również dietetyczkę, z którą uczniowie  mogli przeprowadzić wywiad, samodzielnie wyszukiwali informacje z Internetu i  tworzyli na ten temat prezentacje multimedialne.

 

Aby zachęcić dzieci do przestrzegania zdrowego stylu życia urozmaicono zajęcia pracami kulinarnymi: uczniowie mogli  przygotowywać smaczne potrawy z warzyw i owoców np. surówki, sałatki, kanapki, koktajle itp. Zaznajamiali  się także z piramidą żywności, przygotowywali plakaty, krzyżówki, uczestniczyli również w wycieczkach oraz  pracach w sadzie i ogrodzie. Sami zakładali miniogród na parapecie szkolnym, robili przetwory na zimę.

 

Aleksandra Strączek

 

GALERIA ZDJĘĆ

Owoce w szkole zajęcia edukacyjne Owoce w szkole zajęcia edukacyjne Owoce w szkole zajęcia edukacyjne

Owoce w szkole zajęcia edukacyjne w ogródku Owoce w szkole zajęcia edukacyjne - zanapki Owoce w szkole zajęcia edukacyjne miniogródek

Owoce w szkole zajęcia edukacyjne miniogródek Owoce w szkole zajęcia edukacyjne Owoce w szkole zajęcia edukacyjne

 


 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail