Trzymaj formę

 

 

?Trzymaj formę"

 

 

 


O programie:

Ogólnopolski program edukacyjny ?Trzymaj formę!? promujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie ?Polska Federacja Producentów Żywności? (partnerstwo publiczno-prawne), a koordynatorami (we wszystkich województwach i powiatach ) specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Żywności i Żywienia.

Hasło tegorocznej edycji ? ?Talerz zdrowia ? skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania? - prezentujący, uzgodniony przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, całodzienny sposób żywienia z uwzględnieniem proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami produktów żywnościowych.

?Talerz zdrowia? został opracowany przez członków Rady, jako alternatywa do stosowanej dotychczas piramidy żywieniowej. Według ekspertów, jest to bardziej czytelna i przystępna forma prezentacji zaleceń żywieniowych, a przedstawione w nim zalecenia, to sugestie oznaczające jakie produkty z wymienionych grup i w jakich orientacyjnych ilościach powinny znaleźć się w codziennej diecie. Ponadto ?Talerz zdrowia? obrazuje z jakich produktów należy korzystać, aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki, utrzymując pożądaną masę ciała.

 

Cele programu:


Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.

 

Program wdrażany jest w szkołach od 2006 roku. Realizacja Programu odbywa się w szkołach według jednolitych założeń merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w oparciu o metodę projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowują propozycje propagowania zdrowego stylu życia zarówno w szkole, rodzinie jak i w społeczności lokalnej.

Program zaopatrzony jest w zestaw materiałów edukacyjnych, składający się z następujących elementów:

  • poradnik dla nauczyciela
  • broszura dla ucznia
  • plakat - talerz zdrowia
  • ulotka dla rodziców

 

Więcej informacji o programie na stronie www: www.trzymajforme.pl

 

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail