Uczę się i rozwijam

 

Od września 2012 roku we wszystkich szkołach podstawowych realizowany jest projekt systemowy pn.: "Uczę się i rozwijam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.

Całkowita wartość projektu to: 211 532,67 zł

Poziom dofinansowanie: 100 %

Projekt realizowany w okresie: 1 września 2012 r - 30 czerwca 2013 r

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Godów, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.Zgodnie z założeniami projektu uczestniczyć w zajęciach będzie 340 uczniów klas I-III, z tego w Naszej szkole: 35 uczniów.

 

Do zajęć dydaktycznych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych w Naszej placówce.

 

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znajdują się: gry edukacyjne, puzzle, klocki, domina, układanki, materace, szarfy, pachołki, laski gimnastyczne, piłki, woreczki, wstążki, chusty gimnastyczne, kształty z pianki do gimnastyki korekcyjne i wiele innych.

Uczniowie klas I-III mogą uczęszczać na następujące zajęcia:

- zajęcia z języka polskiego (zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

- zajęcia z matematyki (zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi),

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail